Damsimultaan in verzorgingshuis Sancta Maria Afdrukken
vrijdag 17 april 2009
Damvereniging VBI vond het een aardig idee om bij het 75-jarig jubileum en het NK dammen ook de oudere medemens in Huissen te betrekken. In het verzorgingshuis Sancta Maria werd een damsimultaan gegeven door twee leden van de damvereniging, Bart en Eef Leijser.

De simultaan stond open voor de bewoners van het tehuis en ook andere belangstellenden waren welkom. Er werd genoeglijk gedamd zonder dat het mes op tafel kwam. Het ging uiteraard om de gezelligheid en de ontspanning. Toch bleek weer eens dat in Huissen weinig mensen zijn die het spel niet kennen. Verschillende senioren schoven aan. Daarbij waren er ook die in een zeer grijs verleden lid van de damvereniging waren geweest.

  
  
 
https://
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa